Kategorie

Nadolzianie

Regionalny Zespół „Nadolzianie” – strona www: www.nadolzianie.kaczyce.net

nadolzianie_ban1

rys historyczny

       W 1993 roku, z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczycach, którego przewodniczącą była pani Eugenia Sznapka, piętnaście osób kochających śpiew, stworzyło pierwszy zespół śpiewaczy – upiększający lokalne uroczystości dożynkowe. „Miłośnicy Śpiewu” – taka była pierwotna nazwa zespołu, który dzięki życzliwości i merytorycznemu wsparciu księdza proboszcza Eugeniusza Warzechy, stopniowo rozszerzał i wzbogacał swój repertuar, spotykając się na systematycznych próbach w salce parafialnej na probostwie. Nazwę „Nadolzianie” zespół przyjął w 2002 roku, kiedy to Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach objął patronat nad zespołem, a kierowanie i choreografię powierzono panu Andrzejowi Szczyrbie. Do śpiewu doszedł akompaniament, bowiem w skład grupy wchodzi również kapela, której kierownikiem artystycznym jest pan Jan Gawłowski. Skrzypce, kontrabas, akordeon i obój – instrumenty o różnej barwie, tworzą harmonijną całość z głosami śpiewających. Obecnie grupa „Nadolzianie” liczy 26 osób, a od 2008 roku funkcję kierownika zespołu pełni pan Robert Rybka.
Jak sama nazwa głosi – głównym akcentem w repertuarze „Nadolzian” są pieśni i pieśniczki rodem ze Śląska Cieszyńskiego, choć zespół śpiewa także pieśni kościelne, okolicznościowe i biesiadne. Dziś grupa ta bierze czynny udział w życiu kulturalnym gminy oraz reprezentuje ją uczestnicząc w przeglądach, konkursach i festiwalach folklorystycznych. Grają i śpiewają także w domach pomocy społecznej, spokojnej starości, w kościołach, na dożynkach i festynach. Nie sposób tu nie wspomnieć, iż zespół koncertował także w Karwinie, Boguminie, Czeskim Cieszynie oraz na Słowacji. „Nadolzianie” mają na swoim koncie także występ w programie „Niedziela w Bytkowie” Telewizji Katowice. Działalność grupy została udokumentowana w pracy licencjackiej jednego z mieszkańców naszej gminy, a dzięki przychylności Wójta Gminy Zebrzydowice pana Andrzeja Kondziołki oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach, zespół podsumował swą dotychczasową działalność artystyczną, nagrywając w 2007 roku płytę „Płyniesz Olzo” – przybliżającą słuchaczom wybrane utwory znad Olzy.
Kolejny rok również zaowocował wydaniem – w grudniu 2008 roku – dwóch płyt z udziałem zespołu:

  • „My tu prziszli po kolyndzie” – wspólne nagranie kolędowe z dziecięcym zespołem „Kaczoki”
  • „Cicha noc” – kolędy i pastorałki w wykonaniu „Nadolzian”, chórku dziecięcego „Boże Iskierki” i chóru „Allegria” z Pogwizdowa oraz kapeli „Retro”.

„Muzyka jest synonimem życia, a także lekarstwem na wszystko” – to myśl przewodnia zespołu, który przyciąga nie tylko śpiewem, ale i otwartymi sercami, bowiem … „gdzie słyszysz śpiew – tam idź, tam dobre serca mają, źli ludzie – wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.