Kategorie

Kaczoki

407

Dziecięcy Zespół Regionalny „Kaczoki” działa od 2000 roku pod kierunkiem p. Maryli Legomskiej przy świetlicy GOK-u w Kaczycach. Należą do niego dzieci w przedziale wiekowym 5-15 lat. Na zajęciach dzieci uczą się emisji głosu, podstaw rytmiki i tańca ludowego. Zespół sięga do starych scenariuszy starych obrzędów ludowych. W swoim repertuarze ma pieśniczki Ziemi Cieszyńskiej i Beskidu Śląskiego. Bierze udział w przeglądach o zasięgu Wojewódzkim zdobywając czołowe miejsca.