Kategorie

Zespoły

Przy GOK działają następujące zespoły i koła:

· Chór Mieszany „ECHO” – Został założony przez grupę miłośników śpiewu w roku 1937. Chór „Echo” uzyskał w trakcie swojej wieloletniej działalności bardzo wiele nagród i wyróżnień. Członkami chóru byli ludzie kilku pokoleń. Od 1977 roku dyrygentem jest p. Jadwiga Sikora, prowadząca zespół do chwili obecnej.

>>>więcej o zespole

· Regionalny Śpiewaczy Zespół Folklorystyczny „Małokończanie” – powstał jesienią 1984 r. z inicjatywy p. Marii Grim. Zespół zdobył już wiele cennych nagród. Najcenniejsze z nich to ”Plakietka Śląskich Wici Folklorystycznych”, „Złote Serce Żywieckie” Festiwalu Górali Ziem Polskich i pierwsza nagroda IV Krajowego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych w Kielcach. „Małokończanie” występowali także na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W 2003 roku zdobyli już dwa pierwsze miejsca na przeglądach w Bieruniu i Brennej. Kierownikiem zespołu od 1999 r. P. Urszula Wierzgoń.


Zespół Regionalny „Nadolzianie” – dwudziestosześcioosobowa grupa, śpiewająca nie tylko pieśni i pieśniczki znad Olzy, ale też utwory kościelne, okolicznościowe i biesiadne. Zespół powstał w 1993 roku, początkowo występując pod nazwą „Miłośnicy Śpiewu”. Od 2008 roku funkcję jego kierownika pełni pan Robert Rybka. Dopełnieniem śpiewu jest muzyczny akompaniament w wykonaniu kapeli prowadzonej przez pana Jana Gawłowskiego. Radością wspólnego muzykowania podbijają serca wszystkich, którzy ich słuchają. A jak śpiewają i skąd czerpią entuzjazm do wspólnej pracy – zobaczcie sami.

>>>więcej o zespole

W 2004 r. zdobyli III miejsce w przeglądzie „Złoty Kłos”.

· Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Kończaneczki” – działa od 1996 roku, zespół prowadzi p. Joanna Nowak. Obok „Kończaneczek” działa także zespół „Dziecka z Kończyckiej Szkółki”, do którego należą dzieci z przedszkola. W swoim repertuarze oba zespoły prezentują pieśni i tańce cieszyńskie oraz stare obrzędy ludowe.

>>>więcej o zespole

· Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kaczok” działa od 2000 roku pod kierunkiem p. Maryli Legomskiej. Na zajęciach dzieci uczą się podstaw rytmiki, elementów tańca ludowego, emisji głosu. „Kaczok” jest zespołem sięgającym do starych scenariuszy ludowych.

· Dziecięcy Zespół Tańca Sportowego „Latina” – prowadzony jest od 4 lat przez p. Waldemara Dudka. Dzieci uczą się tańców standardowych i latynoamerykańskich. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach dla początkujących i zaawansowanych. Zespół bierze udział w Międzygminych Przeglądach Tańca Sportowego i Towarzyskiego.

· Nauka gry na keyboardzie – zajęcia prowadzone od roku  przez p. Jolantę Jabłońską w dwóch grupach wiekowych (  dzieci od 5 lat ). Nauka gry na instrumencie od podstaw.

· Grupa Twórcza – działa od 2002 roku, zrzesza 15 artystów różnych profesji – malarzy, rzeźbiarzy i literatów. Ich prace można oglądać na wystawach okolicznościowych organizowanych przez GOK.