Kategorie

Projekt: Kuchnia regionalna – tradycyjne dania z obu brzegów Olzy

logo_euroregion

Projekt Regionální kuchyně – tradiční jídla z levé i pravé strany Olzy / Kuchnia regionalna – tradycyjne dania z obu brzegów Olzy, współfinansowany jest ze środków Regionalnego programu operacyjnego Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński nr. rej. CZ.3.22/3.3.05/13.04

Celem projektu jest popularyzacja tradycyjnej regionalnej kuchni domowej realizowanej na podstawie starych receptur. W tutejszym terenie nadgranicznym dochodzi do ścierania wpływów polskiej i czeskiej kuchni domowej. Projekt  realizowany jest przy współpracy polskiego partnera – Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach. Inicjatywa wy szła ze strony MK PZKO Karwinie Frysztacie. Długoterminową współpracę partnerów zaplanowano w zakresie kultury ludowej oraz krzewienia tradycji kuchni regionalnej po obu stronach granicy.

Nieinwestycyjna część projektu to cały cykl imprez kulturalno edukacyjnych zwięzanych z tradycjami ludowymi lub świętami obydwu kultur: Prelekcja na temat specyfiki regionalnej, Świniobicie, Dzień Matki, Wigilijka, Pożegnianie Lata, Smaki Kuchni Swiatowej, Haloween, Specjalności z Karczmy, itp.

Podobne imprezy odbędą się także w GOK w Zebrzydowicach. Poszczególne imprezy zaprezentują tematycznie specjalności kuchni ludowej związane z daną okazją i regionem (Pieczenie ciast i innych deserów, specjalności ziemniaczane, promocje sezonowe-karnawał). Po prelekcji przebiegną warsztaty kulinarne i degustacja oraz program kulturalny.

Inwestycyjna część projektu to modernizacja kuchni w Domu PZKO w Karwinie Frysztacie. Modernizacja kuchni będzie nawiązywać na całkowity remont budynku i jej realizacja jest niezbędna do zorganizowania wyżej wymienionych imprez.

Celem projektu jest popularyzacja typowych zwyczajów kulinarnych związanych z tutejszym regionem. Na imprezach będzie akcentowana nie tylko kuchnia, ale takže typowe tradycje stołowania w okresie świąt, Współpraca z polskim partnerem umożliwi prezentację różnic, ale i spójności danych regionów. Oczekiwanym efektem będzie edukacja młodszej generacji, jak i kulturalne spędzenie czasu nie tylko przez członków PZKO i GOK, ale przez szeroką publiczność z obu stron Olzy.

Projekt jest przeznaczony nie tylko dla członków PZKO i GOK, ale takže dla szerokiej publiczności interesującej się tradycjami regionálními.Oczekiwana średnia frekwencja to około 100 osób na imprezę. Zasięg regionalny to Karwona i okolice oraz Jastrzęnie Zdrój, Cieszyn i okolice. Wszystkie wydarzenia będą uczestniczyć przedstawiciele obu partnerów, a zwłaszcza grupy docelowej obu państw.

 

Strona partnera (tam informacje o projekcie): http://www.pzkokarwina.cz