Kategorie

Projekty Unijne

Projekty Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach dofinansowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza’ EUROREGION ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

_______________________________________

Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro –Folklor 2000

Program Phare CBC PL/CZ 1999

Umowa Nr 03/JSPF/5/99     dofinansowanie- 2.500 euro

Z dotacji pokryto zakup statuetek, honoraria Jury, obsługi kuchni, nagłośnienia i konferansjerów oraz częściowo nagrody dla kierowników zespołów.

———————————————————————————————-

Warsztaty – „Ceramika i rzeźba  „BEZ GRANIC”

 Program Współpracy Przygranicznej Phare CBC  PL/CZ 2001

Umowa nr PL 0109.03-L002/02              dofinansowanie – 5.811,88 euro

Z dotacji pokryto zakup pieca ceramicznego, noclegi i wyżywienie dla uczestników warsztatów oraz materiały ceramiczne.

————————————————————————————————-

 Polsko-Czeska ścieżka dziedzictwa kulturowego

Wspólny Fundusz Małych Projektów JSPF programu dla Phare CBC  PL/CZ 2002

Umowa nr PL 2002/00-607/03/12         dofinansowanie  – 5.437,50 euro

Z dotacji pokryto wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej Szlakiem zamków nad Piotrówką oraz wydano przewodnik Szlakiem zamków nad Piotrówką.

————————————————————————————————-

 XII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro –Folklor 2005

Zdecentralizowany Program; Zewnętrzna  Pomoc Wspólnot Europejskich Phare CBC.

Umowa nr PL 2002/00-607/03/05        dofinansowanie  12.344,17 euro

Z dotacji pokryto zakup statuetek, honoraria Jury, obsługi kuchni, nagłośnienia i konferansjerów oraz częściowo nagrody dla kierowników zespołów.

————————————————————————————————-

 XIII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro –Folklor 2006

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A

Umowa nr PL ŚC 2/18/05                     dofinansowanie  44.752,50 PLN

Z dotacji pokryto zakup statuetek, honoraria Jury, obsługi kuchni, nagłośnienia i konferansjerów oraz  nagrody dla kierowników zespołów.

___________________________________

Wkrótce kolejne informacje nt zrealizowanych projektów m.in ze środków LGD Cieszyńska Kraina, Lokalna Grupa Rybacka ” żabi Kraj”