Kategorie

GOK

e-m@il: gok@gok.zebrzydowice.pl
ul. ks. A. Janusza 21
43-410 Zebrzydowice

Tel/fax: (032) 4693-334

 


o Gminnym Ośrodku Kultury

1977-2007
Jubileusz 30-lecia Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową wielofunkcyjną instytucją kultury, prowadzącą działalność we wszystkich sołectwach Gminy Zebrzydowice. W skład GOK wchodzą Świetlice w Kończycach Małych, w Kaczycach (Dom Ludowy i Osiedle „Morcinek”), w Marklowicach Górnych, Izba Regionalna w Kończycach Małych oraz Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach.
Instytucja zajmuje się szeroko rozumianym upowszechnianiem kultury poprzez organizowanie licznych imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych. Prowadzi działalność wydawniczą i promocyjną gminy. Organizuje koncerty muzyczne i warsztaty rzeźbiarsko-ceramiczne, plenery malarskie, konkursy kulinarne, literackie, przeglądy zespołów oraz nieobozowe akcje zima i lato.
Od 1982 roku do chwili obecnej funkcję dyrektora GOK-u pełni Małgorzata Guz.
Do Kalendarza imprez  na stałe wpisały się: Noworoczny Koncert Kolęd, Regionalny Konkurs Wypieków p.n. „Dorty, kołocze, krepliki i insze placki”, „Powitanie Wiosny”, Ogólnopolski Plener Malarsko-Rzeźbiarski, Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”, Turnieje Tańca Towarzyskiego, „Wianki”, Festiwal Piosenki Dziecięcej, Koncert Operetkowy w ramach Festiwalu „Viva il Canto”, Gminne Dożynki, Rodzinny Rajd Rowerowy, Ogólnopolski Konkurs Satyryczny.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają następujące zespoły:

Chór Mieszany „Echo” – został założony w 1937. Zespół śpiewa muzykę dawną i współczesną oraz religijną różnych kompozytorów. W repertuarze ma również kolędy oraz muzykę ludową w opracowaniu artystycznym. Chór prezentuje wysoki poziom artystyczny, zdobył liczne wyróżnienia i nagrody na różnych przeglądach, konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych. Od listopada 1995 roku działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru od 1977r. jest p. Jadwiga Sikora a prezesem chóru od 2005 Tadeusz Fujcik. W 2007 roku obchodzi 70 lecie swojej działalności z tej okazji nagrał kolejną płytę CD z kolędami pt: „Radujmy się”.  Strona Chóru www.chorecho.prv.pl

Regionalny Zespół Śpiewaczy „Małokończanie” działający w świetlicy Kończyce Małe powstał w 1984 r z inicjatywy pani Marii Grim – przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich.  Od 1984 do 1999 zespół prowadził Stanisław Kania a od jesieni 1999 do chwili obecnej „Małokończanie” pracują pod kierownictwem Urszuli Wierzgoń – wieloletniego członka zespołu. W tym czasie zdobywali  czołowe miejsca na różnych przeglądach, konkursach i festiwalach folklorystycznych.
Dorobek grupy śpiewaczej został udokumentowany w pracy magisterskiej napisanej na Wydziale Artystycznym w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Turek. W tym roku została wydana płyta CD zespołu pt. „W tych naszych Kończycach…”

Zespół Regionalny „Nadolzianie” – dwudziestosześcioosobowa grupa, śpiewająca nie tylko pieśni i pieśniczki znad Olzy, ale też utwory kościelne, okolicznościowe i biesiadne. Zespół powstał w 1993 roku, początkowo występując pod nazwą „Miłośnicy Śpiewu”. Od 2008 roku funkcję jego kierownika pełni pan Robert Rybka. Dopełnieniem śpiewu jest muzyczny akompaniament w wykonaniu kapeli prowadzonej przez pana Jana Gawłowskiego. Radością wspólnego muzykowania podbijają serca wszystkich, którzy ich słuchają. A jak śpiewają i skąd czerpią entuzjazm do wspólnej pracy – zobaczcie sami
>>>więcej o zespole

Zespół Tańca Towarzyskiego „Latina” powstał w 1999 roku. Działa pod kierunkiem Waldemara Dudka. Zajęcia prowadzone są dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: dla początkujących i zaawansowanych. Podczas prób uczą się tańców standardowych, latynoamerykańskich oraz tańca sportowego, a także poznają inne formy taneczne tj. break dance, free style, jazz dance, funky itp. Zespół bierze udział w imprezach okolicznościowych i Turniejach Tańca Sportowego i Towarzyskiego. Dla dzieci i młodzieży należącej do zespołu organizowane są w czasie wakacji obozy sportowe o profilu tanecznym.

Zespół Wokalno – Instrumentalny „Septyma” działa  w GOK Zebrzydowice od 2004r. pod kierunkiem p. Jolanty Jabłońskiej. Grupa uczestniczy aktywnie w życiu kulturalnym gminy, koncertuje na imprezach okolicznościowych, podczas uroczystości, świąt  państwowych i kościelnych. Bierze udział w przeglądach i konkursach.

Dzięciecy Zespół Regionalny „Kaczoki” działa od 2000 roku pod kierunkiem p. Maryli Legomskiej przy świetlicy GOK-u w Kaczycach. Należą do niego dzieci w przedziale wiekowym 5-15 lat. Na zajęćiach dzieci uczą się emisji głosu, podstaw rytmiki i tańca ludowego. Zespół sięga do starych scenariuszy starych obrzędów ludowych. W swoim repertuarze ma pieśniczki Ziemi Cieszyńskiej i Beskidu Śląskiego. Bierze udział w przeglądach o zasięgu Wojewódzkim zdobywając czołowe miejsca.

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Kończaneczki” powstał w 1996 roku przy Świetlicy GOK-u w Kończycach Małych, instruktorem jest p. Joanna Nowak. W swoim repertuarze zespół prezentuje pieśni i tańce cieszyńskie oraz stare obrzędy ludowe.

Koło plastyczne (Kaczyce) –działa przy świetlicy GOK-u w Kaczycach od 1996 r.,, instruktorem jest p. Grzegorz Piątkowski. Dzieci na zajęciach malują farbami, rysują, rzeźbią w mydle, gąbce. Pracują z modeliną, plasteliną, gliną a także wycinają papieru kolorowego. Tradycyjnie, co roku wykonują na Święta Bożego Narodzenia szopkę betlejemską. Biorą udział w różnego rodzaju konkursach.

Koło plastyczne w Zebrzydowicach prowadzone jest przez P. Marię Piech. Od 1995 roku jako kółko plastyczne a od 2002 jako koło ceramiczno – plastyczne. Co roku dzieci biorą udział w warsztatach ceramiczno – rzeźbiarskich „Mistrz i uczeń”. Poznają różne techniki plastyczne, uczestniczą w wystawach i konkursach.

Koło Modelarzy – przy świetlicy GOK w Kończycach Małych działa od 1996 r. pod kierownictwem p. Stanisława Felisiaka. Zajmuje się techniką modelarską, doskonaląc precyzję i sprawność manualną.

*******

GOK prowadzi również działalność edytorską. Wydaje książki, widokówki, foldery i płyty. Jest wydawcą lokalnej gazetki Biuletynu Informacyjnego Gminy Zebrzydowice – „Wiadomości znad Piotrówki”.


W  ramach GOK-u działają również:

Izba Regionalna Wsi cieszyńskiej istnieje od 1997 roku. Powstała z inicjatywy pani Małgorzaty Grygierek i p. Joanny Nowak – nauczycielek miejscowej szkoły. Zgromadzone tam eksponaty pochodzą z terenu Kończyc Małych i pobliskich miejscowości. Obrazują życie codzienne ich mieszkańców. Wewnątrz zrekonstruowano kuchnię, izbę paradną oraz kąciki tematyczne, w tym m.in. ilustrację tematu „od ziarenka do bochenka”.

Gminne Centrum Informacji, działa przy GOKU w Zebrzydowicach od 2005 roku opiekunem jest p. Przemysława Lose. GCI nastawione jest na bardzo szeroką działalność.
Placówka ukierunkowana jest na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnej a także ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji. Organizuje szkolenia komputerowe, w których bardzo chętnie uczestniczą także starsi mieszkańcy gminy.
Celem centrum jest wyrównywanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienie mieszkańcom Gminy Zebrzydowice dostępu poprzez Internet do wszechstronnej wiedzy i informacji obejmującej zagadnienia rynku pracy, szkoleń a także zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto zapewnia dostęp mieszkańców do pełnej gamy usług teleinformatycznych poprzez praktyczne wykorzystanie nowoczesnego sprzętu należącego do GCI.
Aktywnie angażuje się w promocję Gminy Zebrzydowice. Współorganizuje imprezy sportowe (m.in. Turniej o Puchar Lata w siatkówce). Współpracuje z innymi instytucjami i placówkami działającymi na terenie Gminy.