Kategorie

GCI

baner1

Gminne Centrum Informacji
ul. ks. A. Janusza 21
43-410 Zebrzydowice
tel. (32) 4693 425
email: gci@gok.zebrzydowice.pl

 godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek godz. 10:00 – 18:00

Gminne centrum Informji  mieści się na parterze Zamku w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 21 tel. 324693425
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

Gminne Centrum Informacji jest inicjatywą wspierającą dążenia absolwentów szkół na rzecz podjęcia pracy i podnoszenia posiadanych kwalifikacji. Placówka ukierunkowana jest na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnej a także ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji. Utworzenie GCI umożliwia kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy, stałą współpracę i pomoc merytoryczną przekazywanych ofert, szkoleń. Bliższy kontakt ze społecznością lokalną spowoduje skrócenie drogi klienta (bezrobotnego, poszukującego pracy) do Urzędu Pracy.

Zaawansowane technologie a szczególnie ich zastosowanie w każdej dziedzinie życia w istotny sposób wpływa na przemiany rynku pracy. Zaawansowane technologie stają się podstawą pracy w handlu, komunikacji, produkcji. Wspomagają procesy decyzyjne i zarządzanie. Pozwalają na przepływy osób i dóbr w bardzo krótkim czasie oraz błyskawiczną komunikację z dowolnym zakątkiem naszego globu. Barierą wykorzystania tych możliwości jest sprzęt i oprogramowanie oraz umiejętności jego wykorzystania.

powstania GCI w Zebrzydowicach jest m.in. wyrównanie owych możliwości dostępu do nowoczesnych technologii oraz kształcenie i dokształcanie mieszkańców (z szczególnym uwzględniłem ludzi młodych) naszej lokalnej społeczności.

Gminne Centrum Informacji działa na rzecz mieszkańców gminy w tym:
– osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy,
– młodzieży szkolnej i absolwentów,
– przedsiębiorców,
– osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
– rolników.

Świadczone Usługi:
– Udzielanie informacji na temat możliwości korzystania z pomocy finansowej krajowej i UE.
– Dostęp do zasobów ofert pracy (kiosk z pracą) oraz możliwość złożenia aktualnych ofert pracy przez pracodawców.
– Pomoc doradcza dla osób zakładających własną działalność gospodarczą.
– Usługi ksero, fax, drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów* tj. (CV, list motywacyjny, oferty pracy, informacje o dotacjach).
– Dostęp do informacji dotyczących szkoleń i kursów organizowanych w regionie.
– Gromadzenie i udostępnianie baz danych adresów instytucji, urzędów pracy, szkół, ośrodków szkoleniowych, instytucji udzielających wsparcia finansowego przedsiębiorcom.
– Materiały informacyjne oraz czasopisma

* wyłącznie związane z poszukiwaniem pracy!

 Dostęp do Internetu w obszarach:
– rynku pracy,
– edukacji i zdobywaniu nowych kwalifikacji,
– przedsiębiorczości, informacji europejskiej, rolnictwa

Usługi świadczone przez Gminne Centrum Informacji są bezpłatne.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje w zakresie poszerzania świadczonych przez nas usług. Zapraszamy do współpracy – gci@gok.zebrzydowice.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
 GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZEBRZYDOWICACH

1. GCI otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach:  10.00 -18.00

2. Ze sprzętu pracowni mogą korzystać wszyscy zainteresowani poszukiwaniem pracy oraz inne osoby, z tym, że pierwszeństwo w dostępie do komputerów mają kolejno:

1) osoby umówione na określoną godzinę
2) bezrobotni absolwenci
3) inni bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy
4) pozostali bezrobotni.

3. Wykorzystanie sprzętu w celach innych, niż związane z szukaniem pracy, możliwe jest wyłącznie za zgodą i pod kontrolą dyżurnego pracownika.

4. W przypadku powstania kolejki oczekujących na dostęp do komputera, czas pracy jednej osoby na stanowisku może zostać ograniczony przez dyżurnego pracownika do jednej godziny.

5. Zabrania się:
> wstępu do GCI osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
> wnoszenia i spożywania na terenie pracowni alkoholu oraz innych środków odurzających
> palenia tytoniu
> zakłócania spokoju, a w szczególności głośnego lub ordynarnego zachowania
> używania sprzętu pracowni bez wiedzy i zgody dyżurnego pracownika
> podłączania jakichkolwiek urządzeń do sprzętu GCI
> dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu GCI
> kasowania czegokolwiek z twardych dysków
> instalowania jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody pracownika dyżurnego
> kopiowania na dyskietki oraz sporządzania wydruków bez wiedzy i zgody dyżurnego pracownika
> naruszania zasad kulturalnego przebywania w Internecie.

6. Osoby naruszające niniejszy regulamin mogą być wyproszone z GCI przez dyżurnego pracownika, a w szczególnych przypadkach mogą otrzymać czasowy lub bezterminowy zakaz wstępu do GCI.

7. Decyzje związane z korzystaniem z pracowni, w tym dotyczące interpretacji niniejszego regulaminu, podejmuje dyżurny pracownik.

dyr Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Guz