Kategorie

‘Przetargi’ Archives

Ogłoszenie o Wyborze Oferty

Ogłoszenie o Wyborze Oferty

Zebrzydowice, dnia 30.05.2012 r. Przetarg 1/2012 Ogłoszenie o Wyborze Oferty Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. „Renowacja i oznakowanie kąpieliska na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach” wybrano ofertę firmy: REMONT-EX [...]

Odpowiedzi na pytania (Przetarg nr 1/2012)

Zebrzydowice, dnia 21.05.2012 r. Przetarg nr 1/2012 Dotyczy:  przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 Euro na realizację zadania pn.  „Renowacja i oznakowanie kąpieliska na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach” W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi: [...]

UWAGA – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zebrzydowice, dnia 18.05.2012r Przetarg Nr 1/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 14.00 EURO na realizację zadania pn.: Renowacja i oznakowanie kąpieliska na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach Informujemy, że w dniu 18.05.2012 zostało zamieszczone w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / nr ogłoszenia 161822 / dla w/w [...]

Ogłoszenie o przetargu

Dnia 15.05.2012r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Renowacja i oznakowanie kąpieliska na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach.- OGŁOSZENIE (PDF). Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2012r. pod nr 154540 - 2012 Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ [...]