Kategorie

Złoty Dyplom dla Chóru Mieszanego ,,Echo” z Zebrzydowic    

Fot: FB/ Festiwal Świdra

Złoty Dyplom dla Chóru Mieszanego ,,Echo” z Zebrzydowic      Na VI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki im. Profesora Józefa Świdra                                                  

 W dniach 10-11-12 grudnia 2021 roku odbywał się w Cieszynie VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. Profesora Józefa Świdra. Pomysłodawcą festiwalu jest Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, który na Śląsku jest jednym z najstarszych  zespołów chóralnych. Kontynuuje tradycje Towarzystwa Śpiewaczego Harmonia powstałego w 1908 roku. Festiwal otrzymał imię Profesora Józefa Świdra który przez 20 lat był dyrektorem Instytutu Muzyki UŚ w Katowicach. Zamysłem organizatorów było aby w ramach jednego festiwalu połączyć wszystkie środowiska, które skupiają się na promocji muzyki poprzez działalność chóralną.

Festiwal ma na celu także propagowanie wartości tradycji historycznych i przywiązania do ziemi ojczystej poprzez kultywowanie kultury muzycznej regionu, popularyzowanie twórczości kompozytorów Śląska Cieszyńskiego na całym świecie, a także rozpowszechnianie chóralistyki. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki odbywał się również Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. Józefa Świdra. Ze względu na ograniczenia pandemiczne Konkurs w 2021 roku miał formułę hybrydową. Przesłuchania konkursowe chórów zagranicznych odbywały się online w piątek 10 grudnia w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy, natomiast chóry polskie wystąpiły w konkursie na żywo w sobotę 11 grudnia 2021 roku również w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy. Prezentacje konkursowe chórów oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Izabella Zielecka- Panek, prof. dr hab. Dariusz Dyczewski, prof. dr. hab. Marcin Tomczak oraz prof. dr hab. Milan Kolena. Chór Mieszany ,,Echo” z Zebrzydowic pod dyrekcją Jadwigi Sikory brał udział w konkursie i zdobył Złoty Dyplom, oraz Nagrodę Specjalną, Puchar Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie  za kultywowanie tradycji śpiewaczych. Koncert laureatów odbył się w Kościele Jezusowym. Składam serdeczne gratulacje wszystkim moim Chórzystom za piękne występy na konkursie i koncercie laureatów. Dziękuję też panu Arkowi Popławskiemu za piękny akompaniament fortepianowy do Pieśni wieczornej St. Moniuszki. Brawo! moje ZŁOTE ECHO!!

           Wszystkim Chórzystom i sympatykom Chóru Echo życzymy

zdrowych, radosnych, rodzinnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego 2022 Roku

Jadwiga Sikora- dyrygentka            Kazimierz Pietraszek- prezes