Kategorie

Kąpielisko i Ośrodek Sportów Wodnych w Zebrzydowicach  – do wynajęcia

Kąpielisko nad stawem Młyńszczok, które do tej pory prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, szuka dzierżawcy.

GOK Zebrzydowice podaje do wiadomości, że istnieje możliwość dzierżawy części akwenu wodnego na stawie „Młyńszczok” wraz z zapleczem z możliwością urządzenia okresowego kąpieliska oraz wynajmu sprzętu wodnego w roku 2022 i latach następnych.

Zainteresowani proszeni są o złożenie oferty z proponowaną ceną za 1 miesiąc dzierżawy ze wskazaniem miesięcy, których ona dotyczy.

Bliższych informacji udziela biuro GOK, Zamek Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, tel 32 4693334.