Kategorie

Protokół Złotego Kłosu 2015

PROTOKÓŁ

z przesłuchań konkursowych XXII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2015, który odbył się w dniach 01.05. i 03.05.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach.

Jury w składzie:
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec – folklorysta, językoznawca
Członkowie:
prof. zw. dr hab. Alojzy Kopoczek – etnomuzykolog
dr Magdalena Szyndler – etnomuzykolog

Po przesłuchaniu i obejrzeniu; 73 zespołów:

 Nagrodę Grand Prix w wysokości 1.500 zł., przyznano zespołowi „Wisła” z Wisły, za całokształt występów w prezentowanych kategoriach.

Zespoły Dorosłe
Kategoria I
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Kobieca grupa śpiewacza „Bolęcanki” z Trzebini i „Wańcy” z Wisły
III miejsce: nie przyznano

Dyplomy wyróżnienia przyznano zespołom:
„Małokończanie” z Kończyc Małych, „Płazianki” z Chrzanowa, „Szarotki” z Mościsk, „Studzieńczanie” ze Studzionki za strój, „Kłomnickie chłopoki” z Kłomnic za repertuar, „Kościelanki” z Rędzin za repertuar, „Konopiska” z Konopisk za repertuar pieśni obrzędowych, „Talizman” z Pawłowic za repertuar, „Naramice” z Białej za repertuar.

Kategoria II
I miejsce: „Strumień” ze Strumienia
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: „Leśniaki” z Siewierza, „Pyrzowianki” z Tąpkowic „Wiślanie” z Wisły Małej

Dyplomy wyróżnienia przyznano zespołom:
„Ballada” z Godowa, „Sączowianki” z Bobrownik, „Zawodzianki” z Katowic Bogucic-Zawodzia (za strój)

Kategoria III
I miejsce: „Holan” z Brzezinki
II miejsce: „Jaworze” z Jaworza
III miejsce: „Bobrowczanie” z Bobrownik

Kategoria IV:
I miejsce: „Trębaczewianie” z Trębaczewa, „Nadolzianie” z Kaczyc
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Rovnan z Wielkiego Rovnego, „Czantoria” z Ustronia

Dyplom wyróżnienia przyznano:
zespołowi tańców Bałkańskich „Kolo” z Bielska Białej, za piękne upowszechnianie tańców południowosłowiańskich.

Kategoria V:
I miejsce: „Rybnianie” z Mykanowa
II miejsce: Kapela ludowa Stanisława Wodnickiego z Katowic- Bogucic Zawodzia i kapela zespołu Rovnan
III miejsce: nie przyznano

Wyróżniono: Kapelę „Mała Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej (Kazimierz Dolny – wyjazd)

Grupy dziecięce:

Kategoria I:
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: „Skoblicka” z Suchej Beskidzkiej
III miejsce: „Stokrotki” z Chrzanowa, „Małe Jankowianki” z Jankowic -Pszczyna

Wyróżnienie: „Wjonek” z Bogumina, „Świetliki” z Zamarsk

Kategoria II:
I miejsce: Dziecięcy zespół „Ożarowice” z Tąpkowic
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: nie przyznano

Kategoria III
Wyróżnienie: „Zobielsko gromada” z Białki, „Kończaneczki” i „Małe Kończaneczki” z Kończyc Małych za aspekt edukacyjny i wychowawczy

Kategoria IV:
Wyróżnienie: Kapeli „Duchac” z Suchej Beskidzkiej

Uwagi;
Do udziału w 49 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą wytypowano Małą Ziemię Suską z Suchej Beskidzkiej.

Jury dziękuje organizatorom za sprawny przebieg imprezy.
Na tym protokół zakończono.

Zebrzydowice, 3 maja 2015r.

 

 ———————————————————————–
Pobierz protokół w wersji PDF POBIERZ