Kategorie

Spotkanie z profesorem Danielem Kadłubcem

kadlubiec_miodek

prof. Daniel Kadłubiec podczas wspólnego wykładu z prof. Janem Miodkiem w Czeskim Cieszynie. Fot: Michał Fielek/ox.pl

Na spotkania z Danielem Kadłubcem, wybitnym etnografem, historykiem literatury a przede wszystkim badaczem kultury, folkloru i języka Śląska Cieszyńskiego zawsze przychodzą tłumy. Chętnych wysłuchania  wykładu profesora jest zawsze tylu, że np jeden z wykładów w Domu Narodowym w Cieszynie musiano przenieść z malej Sali spotkań na dużą salę Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji posłuchać wybitnego naukowca, lub kolejny raz chcą  skorzystać z okazji posłuchania tej wybitnej osobowości Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem.

Spotkanie z aktywnym członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, autorem wielu książek oraz o 600 artykułów naukowych odbędzie się 10 marca o godz. 16:30 w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach (ul. ks. A. Janusza 21)

Karol Daniel Kadłubiec (za Wikipedia) urodził się 22 lipca Karpętnej. Jest synem Jana Kadłubca, polskiego nauczyciela i działacza społecznego. Ukończył polską szkołę podstawową w Bystrzycy, polskie liceum w Czeskim Cieszynie w 1955 roku i filologię słowiańską na Uniwersytecie Karola w Pradze w 1960 roku. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora.

Pracował na Instytucie Pedagogicznym na Uniwersytecie Ostrawskim od 1964 roku, później na Uniwersytecie Karola. W latach 1990-1992 był kierownikiem Katedry Polonistyki i Folklorystyki, a od 1990 roku kierownikiem Instytutu Badań Etnikum Polskiego Uniwersytetu Ostrawskiego. W 1996 roku został kierownikiem Zakładu Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Filii w Cieszynie. Pracuje także w Katedrze Pedagogiki, Psychologii i Antropologii Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Organizatorzy: Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Zebrzydowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach