Kategorie

Promocja książki: Obrazki z dziejów Kończyc Małych we wspomnieniach Władysławy Grygierek

wspomninia_okladkaZapraszamy na promocję nowego wydawnictwa Gminnego Ośrodka Kultury pt.   Obrazki z dziejów Kończyc Małych we wspomnieniach Władysławy Grygierek – babci Władzi.  Promocja odbędzie się w piątek, 15 marca 2013 roku o godz. 15:00 w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kończycach Małych Przypomnijmy, że filia została przeniesiona z zamku w Kończycach Małych do nowo wybudowanego budynku przy LKS Kończyce Małe – ulica Jagiellońska.

O książce:
Władysława Grygierek swoje wspomnienia zaczęła spisywać w 1995r. na rok przed śmiercią. Chciała przekazać potomnym cząstkę historii, której była świadkiem. Swoimi zapiskami pragnęła ocalić od zapomnienia zwyczaje, obrzędy oraz codzienne życie z lat jej dzieciństwa i młodości. We wspomnieniach można znaleźć zwroty i wyrazy gwarowe, które od lat nie są używane. Bezcenne są również opisy zwyczajów ludowych, takich jak wesela, czy świętowanie 3-go maja.

Władysława, jako siedmioletnie dziecko była świadkiem napadu czeskiego na Śląsk Cieszyński. Ta smutna karta historii Polski odbiła się na niej dużym piętnem. O tych wydarzeniach opowiadała swoim dzieciom i wnukom.

Opiekowała się mogiłą, gdzie spoczywają żołnierze, którzy oddali swe młode życie za polskość Śląska Cieszyńskiego. Dzięki jej staraniom  pomnik został odremontowany i dlatego jako jeden z nielicznych został zachowany na starym cmentarzu.

Książka, oprócz wspomnień Władysławy Grygierek zawiera uzupełnienia dotyczące faktów historycznych, o których autorka pisze w swoim pamiętniku: geneza i przebieg walk z Czechami w 1919 r  Sylwetka mjr. Cezarego Hallera oraz życiorysy wybitnych mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej.

 

Książka dostępna jest w Gminnym Ośrodku Kultury w cenie 20 zł.