Kategorie

Noworoczne spotkanie „macierzowców” w Zebrzydowicach

00123 stycznia br. w sali widowiskowej zebrzydowickiego zamku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie macierzowców. Było to jednak spotkanie szczególne. Gośćmi tego ,,’Towarzyskiego Spotkania Noworocznego” organizowanego przez miejscowe koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Zarząd Główny MZC  w Cieszynie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach byli członkowie Prezydium, Plenum i Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z panią prezes Martą Kawulok, członkowie Komitetu Redakcyjnego ,,Kalendarza Cieszyńskiego” z Tadeuszem Kopoczkiem, prezesi i przedstawiciele kół terenowych z Cieszyna, Drogomyśla, Istebnej, Mnisztwa, Zabrzega, Cieszyńskiego Klubu Hobbystów, Klubu Literackiego ,,Nadolzie”,  Honorowi Członkowie Macierzy oraz przedstawiciele Macierzy Szkolnej i organizacji  Polaków w Republice Czeskiej, przedstawiciele Starostwa Cieszyńskiego i Rady Miasta Cieszyna.. Władze naszej gminy reprezentowali oczywiście nasi członkowie – Wójt Gminy -Andrzej Kondziołka i jego zastępca Karol Sitek.

Pani prezes MZC Marta Kawulok zapoznała zebranych z pracami, którymi macierz zajmowała się w minionym roku oraz przedstawiła zadania na najbliższy okres. W ubiegłym roku udało się między innymi uzyskać decyzję Sądu Rejestrowego w Bielsku-Białej o nadaniu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej-Towarzystwu Miłośników Regionu statusu organizacji pożytku publicznego. Umożliwi to dokonywanie odpisu 1% z podatku na  konto naszego stowarzyszenia. Znaczna część tych pieniędzy przeznaczona zostanie na fundusz stypendialny dla niezamożnej  kształcącej się i studiującej młodzieży ze Śląska Cieszyńskiego. Pan redaktor Tadeusz Kopoczek zapoznał zebranych z najnowszym wydaniem ,,Kalendarza Cieszyńskiego”.

Życzenia i pozdrowienia członkom Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przesłał listownie europoseł Jan Olbrycht, a podobne pozdrowienia i życzenia dalszych sukcesów przekazał również Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk. A chwile przy kawie i smacznym ciastkom naszym gościom i nam umilił  młodzieżowy zespół ,,Septyma”. Zebrani na tym spotkaniu skierowali list do zaprzyjaźnionego z kołem w Zebrzydowicach profesora Andrzeja Farugi z Olsztyna z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia oraz pozdrowieniami od wszystkich obecnych.

Do grona członków koła MZC w Zebrzydowicach dołączyły w ostatnim czasie kolejne cztery osoby, jednej z nich wręczono również na spotkaniu legitymację członkowską. W ten sposób nasze koło liczy już 70 osób. Aby towarzyskie spotkanie było naprawdę udane zadbało kilka  naszych pracowitych członkiń  przygotowujących smaczne dania  i domowe ciasta,. Dziękuję im bardzo za to wszystko. Dziękuję też pracownikom GOKu, którzy zadbali o piękny wystrój sali.

 

Chętnym do przekazania 1% z podatku na konto Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, za co bylibyśmy wdzięczni, podaję adres i nr konta:

Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Zarząd Główny
ul. Stalmacha 14, 43-499 Cieszyn
nr KRS 0000032238

Więcej informacji oraz fotorelacja na stronie www.macierz.czynne24.net