Kategorie

UWAGA – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zebrzydowice, dnia 18.05.2012r

Przetarg Nr 1/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 14.00 EURO na realizację zadania pn.: Renowacja i oznakowanie kąpieliska na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach

Informujemy, że w dniu 18.05.2012 zostało zamieszczone w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / nr ogłoszenia 161822 / dla w/w zadania

Załączniki:
1.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=161822&rok=2012-05-18
2. Aktualna SIWZ – POBIERZ