Kategorie

Ogłoszenie o przetargu

Dnia 15.05.2012r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. „Renowacja i oznakowanie kąpieliska na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach.- OGŁOSZENIE (PDF).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2012r. pod nr 154540 – 2012
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=154540&rok=2012-05-15

Dokumentacja do pobrania: KLIKNIJ>>>