Kategorie

Ogłoszenie o Wyborze Oferty

Zebrzydowice, dnia 30.05.2012 r.

Przetarg 1/2012

Ogłoszenie o Wyborze Oferty

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. „Renowacja i oznakowanie kąpieliska na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach” wybrano ofertę firmy:

REMONT-EX Firma prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
Cena oferty wynosi – 108.349,95 zł  w tym podatek VAT w wysokości 20.260,56 zł

Kryteria oceny ofert – cena 100%

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Zebrzydowicach
mgr Małgorzata Guz