Kategorie

Kolejne sukcesy „Nadolzian”

Zespół Nadolzian rozpoczął swoje występy kolejnymi sukcesami zdobywając I miejsce spośród 27 zespołów w kategorii zespołów śpiewaczych w VIII Regionalnym Festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych w gminie Psary, oraz Nagrodę Specjalną w XXXI Spotkaniach z Folklorem- Wodzisław 2011. Zespół Nadolzianie, wraz z kapelą „RETRO” koncertował także w Domu Spokojnej Starości „Betania” w Cieszynie, umilając mieszkańcom jak i przybyłym gościom uroczystość swojego Jubileuszu.
Kierownik zespołu Robert Rybka