Kategorie

Złoty Kłos- wyniki

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury XVIII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2011, którego przesłuchania konkursowe odbyły się w dniach od 01.05 do 03.05. 2011r. w Amfiteatrze przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach.

Jury w składzie:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Krystyna Turek – etnomuzykolog
Członkowie:
mgr Krystyna Kaczko –etnograf
mgr Bożena Sochacka – choreograf

po przesłuchaniu i obejrzeniu 118 zespołów i solistów, w tym 26 zespołów śpiewaczych a’cappella, 15 zespołów śpiewaczych z akompaniamentem, 21 zespołów inscenizujących zwyczaje ludowe, 7 zespołów tanecznych, 13 kapel ludowych, 35 śpiewaków i instrumentalistów oraz 1 w kategorii mistrz i uczeń, przyznało:

Nagrodę Grand Prix w wysokości 1.500,00 zł przyznano Zespołowi Regionalnemu „Istebna” ze Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego w Istebnej


Zespoły Dorosłe

W kategorii zespołów śpiewaczych a’cappella:

2 równorzędne I miejsca
-Zespół Regionalny „Bolęcanie” MGOKS i R Trzebinia
– Zespół Regionalny „Małokończanie” GOK Zebrzydowice

4 równorzędne II miejsca
– Zespół Regionalny „Kościelanki” z GOK Rędziny
– Zespół Regionalny „Wiślanie” MOK Pszczyna,
– Męska Grupa Śpiewacza „Grónie” z Wisły
– Zespół Regionalny „Kłomnickie Chłopoki” GOK z Kłomnic

III miejsce – nie przyznano

Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych

I miejsce– Zespół Regionalny „Rogozanki” z GOK Bobrowniki

II miejsce – Zespół Regionalny „ Iskierkowa Familia” OK z Brzeszcz

III miejsce – Zespół Regionalny „Jagoda” MOK z Żor

Zespoły prezentujące tradycyjne ludowe zwyczaje i obrzędy, bądź zajęcia gospodarcze

I miejsce – Zespół Regionalny „Oldrzychowice” MK PZKO z Oldrzychowic

II miejsce – Zespół Regionalny „Osiny” MOK z Żor

III miejsce – Zespół Regionalny „Szarotki” MOK z Orzesza

Zespoły taneczne lub wokalno – taneczne,

I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” RCK z Raciborza

II miejsce– nie przyznano

III miejsce– nie przyznano

Kapele ludowe, których skład winien być zgodny z tradycjami danego regionu

I miejsce – „Gajdosze” Stowarzyszenie Społeczno  – Kulturalne z Istebnej

II miejsce – „Oldrzychowice” MK PZKO z Oldrzychowic

III miejsce – „Rybnianie” GOK z Mykanowa

Soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego

3 równorzędne I miejsca
– Helena Fuchs PCK z Pszczyny
– Janusz Macoszek Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne z Istebnej
– Danuta Jeziorna – Rzeszutko z Mirowa

2 równorzędne II miejsca
– Jerzy Kielan z GOK Mykanów
-Joanna Zygmunt Kipka MOK z Żor

III miejsce
– Marek Majewski z GOK Kłomnice

„Mistrz i uczeń”; soliści, instrumentaliści – każdą prezentacje rozpoczyna mistrz, kontynuuje uczeń – nie przyznano

Zespoły Dziecięce

1. Zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentów muzycznych

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Zespół Regionalny „Kaczoki” z GOK Zebrzydowice Świetlica Kaczyce.

III miejsce – nie przyznano

2. Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – nie przyznano

III miejsce – nie przyznano

3. Zespoły prezentujące tradycyjne ludowe zwyczaje i obrzędy,  bądź zajęcia gospodarcze

I miejsce – DZR „ Mali Dębowczanie” GOKS i T z Dębowca

II miejsce – Zespół Regionalny z Boguszyc GZ ds. Oświaty i Kultury z Rawy Mazowieckiej

III miejsce – ZTL „Bystry” Towarzystwo Małego Krechowiaka z Augustowa

4. Zespoły taneczne lub wokalno – taneczne,

I miejsce– Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Iskierki” OK z Brzeszcz

II miejsce – DZR „Kończaneczki” GOK Zebrzydowice Świetlica Kończyce Małe

III miejsce DZR „Dębowieckie Szkraby” GOKS i T z Dębowca

5. Kapele ludowe, których skład winien być zgodny z tradycjami danego regionu

I miejsce – „Mała Barania” z Ciśćca

II miejsce – KR „Mała Ziemia Suska” grupa młodsza MOK Zamek z Suchej Beskidzkiej

III miejsce – nagroda rzeczowa – KR „ Mała Zemia Suska” MOK Zamek z Suchej Beskidzkiej

6. Soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego

I miejsce – nagroda rzeczowa – Andrzej Zeman z Ciśćca

II miejsce – nagroda rzeczowa – Marta Matusik MOK Zamek Sucha Beskidzka – Kamil Wiercigroch z Rajczy

III miejsce – nagroda rzeczowa
– Joanna Sprownik GOK Zebrzydowice
– Katarzyna Kozik  GZ ds. Oświaty i Kultury Rawa Mazowiecka
– Karol Wasilewski z Augustowa

Wnioski dotyczące regulaminu przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”:

1. Wprowadzić odrębne kategorie
– solistów śpiewaków
– solistów instrumentalistów

2. Wykreślić z regulaminu kategorię Mistrz i Uczeń

3. Ustalić czas trwania prezentacji dla kategorii;
– Zespołów śpiewaczych a’cappella – 5 min
– Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych 5 min
– Zespoły prezentujące tradycyjne ludowe zwyczaje i obrzędy,
bądź zajęcia gospodarcze – 15 min
– Zespoły taneczne lub wokalno – taneczne – 5 min
-Kapele ludowe, których skład winien być zgodny z tradycjami danego regionu 5 min
-Soliści instrumentaliści – 3min
– Soliści śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego 3 min
Jury nie oceniało zespołów, których prezentacje były niezgodne z regulaminem przeglądu.
– Do udziału w 45 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą wytypowano: Kapelę Gajdosze z Istebnej i Śpiewaczkę Ludową Panią Danutę Jeziorną – Rzeszutko.

Jury dziękuje organizatorom za sprawny przebieg imprezy.
Na tym protokół zakończono;

 

***
Patronat medialny nad imprezą sprawują Głos Ziemi Cieszyńskiej, Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL, Radio Katowice, Nieoficjalny Portal Gminy Zebrzydowice

Zapraszamy na fotorelacje z imprezy
Niedziela (01.05.2011) – zdjęcia portal ox.pl
Poniedziałek (02.05.2011) – zdjęcia portal ox.pl
Wtorek (03.05.2011) – zdjęcia portal.ox.pl

Niedziela (01.05.2011) – zdjęcia portal zebrzydowice.net
Poniedziałek (02.05.2011) – zdjęcia portal zebrzydowice.net
Wtorek (03.05.2011) – zdjęcia portal.zebrzydowice.net