Kategorie

Chór ,,Echo” laureatem XII Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis w Łodzi

W dniach 21-22 listopada 2009 roku odbył się w Łodzi XII Ogólnopolski Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis. Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja wykonawstwa chóralnego, literatury chóralnej polskiej i zagranicznej, a także promocja muzyki chóralnej współczesnych kompozytorów łódzkich. Festiwal ma formułę konkursu.
W kontekście ogólnopolskim, festiwal w Łodzi posiada wysoką rangę i zaliczany jest do najbardziej prestiżowych konkursowych imprez chóralnych w Polsce.
W Festiwalu wzięło udział 28 chórów z Polski, zakwalifikowanych przez Radę Artystyczną Festiwalu na podstawie zgłoszeń i nagrań płytowych. Występy chórów oceniało pięcioosobowe profesjonalne jury pod przewodnictwem prof. Józefa Świdra.


Chór Mieszany ,,Echo” z Zebrzydowic pod dyrekcją Jadwigi Sikory wyśpiewał w kategorii ,, Stowarzyszenia i Towarzystwa Śpiewacze” drugie miejsce. Dodać należy że pierwszego miejsca nie przyznano, a w kategorii startowało dziesięć chórów. Jest to wielkie osiągnięcie artystyczne dla amatorskiego zespołu.
Składam w swoim imieniu wszystkim Chórzystom serdeczne podziękowania i gratulacje. Składam też Chórowi gratulacje i podziękowania od kompozytora łódzkiego pana prof. Sławomira Kaczorowskiego za piękną muzyczną interpretację jego utworu pt. Benedictus. Dziękuję też pani Danucie Zoń-Ciuk i panu Jackowi Jansa za pomoc w prowadzeniu chóru i przygotowaniu programu konkursowego.
Cieszę się że ogrom włożonej pracy zaowocował pięknym osiągnięciem artystycznym na arenie ogólnopolskiej. Dziękuję…

Jadwiga Sikora