Kategorie

25 -lecie Zespołu Śpiewaczego Małokończanie

Zdje A1W sobotę 14 listopada 2009 odbyła się uroczystość 25 – lecia istnienia Zespołu Śpiewaczego Małokończanie. Regionalny Zespół Śpiewaczy „Małokończanie” działający w świetlicy Kończyce Małe powstał w 1984 r. z inicjatywy pani Marii Grim – przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. Od 1984 do 1999 zespół prowadził Stanisław Kania, a od jesieni 1999 do chwili obecnej „Małokończanie” pracują pod kierownictwem Urszuli Wierzgoń – wieloletniego członka zespołu. W tym czasie zdobywali czołowe miejsca na różnych przeglądach, konkursach i festiwalach folklorystycznych. Dorobek grupy śpiewaczej został udokumentowany w pracy magisterskiej napisanej na Wydziale Artystycznym w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Turek. W 2007 roku została wydana płyta CD zespołu pt. „W tych naszych Kończycach…”
Podczas uroczystości Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego zostali uhonorowani:
– Wanda Białek
– Maria Brożyna
– Stanisław Brożyna
– Aniela Stokłosa
– Rudolf Kula

Złotą Odznaką honorową dla Kultury Polskiej wyróżnieni zostali:
– Zofia Czyż
– Wanda Kula
– Anna Brachaczek
– Wanda Kajstura
– Urszula Wierzgoń

Zobacz fotoreportaż [Kliknij]