Kategorie

Jubileusz 25- lecia Regionalnego Zespołu śpiewaczego Małokońacznie z Kończyc Małych,

malokonczanie2_small14 listopada 2009 roku Zespół „Małokończanie” będzie uroczyście obchodził 25-lecie swojego powstania.
Regionalny Zespół Śpiewaczy „Małokończanie” działający w świetlicy Kończyce Małe powstał w 1984 r z inicjatywy pani Marii Grim – przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich.  Od 1984 do 1999 zespół prowadził Stanisław Kania a od jesieni 1999 do chwili obecnej „Małokończanie” pracują pod kierownictwem Urszuli Wierzgoń – wieloletniego członka zespołu. W tym czasie zdobywali  czołowe miejsca na różnych przeglądach, konkursach i festiwalach folklorystycznych.Dorobek grupy śpiewaczej został udokumentowany w pracy magisterskiej napisanej na Wydziale Artystycznym w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Turek. W 2007 roku